Řešení

Nový a jedinečný systém měření průměru v hlavicích Log Max je schopen změřit průměr na čtyřech místech, místo dvou.

Czteropunktowy pomiar średnicyTakový systém umožňuje spolehlivější měření a to zejména v lesích s oválnými stromy. Čtyřbodové měření průměru je možné připojit ke stávajícím hlavicím. K dispozici je výběr Log Max 5000, 6000 i 7000.

Výhodou nového systému měření průměru jsou dva senzory. Jejich umístění je v ramenech podávacího válečku a ve spodním noži s nulovým bodem v rámu, které nepřetržitě vysílají signály do řídicího systému pro určení průměru. Signály jsou odesílány každých 10 cm, což umožňuje rychlé a přesné výpočty. Díky spolehlivým komponentům, zařízení a přesnému testování výrobků, firma LogMax zaručuje dlouhou životnost.

Čtyřbodové měření průměru zaručuje:

  • Přesné měření hmotnosti
  • Vylepšené odvětvení
  • Spolehlivost a výkonnost

Aktivní kontrola tření

Log Max Aktywna Kontrola TrakcjiPlovoucí horní nůž je vybaven systémem aktivní kontroly tření – aktivně kontroluje a reguluje třecí sílu mezi kládou a rámem hlavice. Není třeba provádět nastavení pro přizpůsobení zařízení k pracovním podmínkám, od této chvíle je vše nastaveno automaticky. Nízký koeficient tření je vysoce žádoucí pro snížení spotřeby paliva díky menší energii, emisi. Výjimkou jsou mohutně rozvětvené stromy s větvemi malého průměru, kde závěrem větší tření zajišťuje lepší odvětvení.

Systém aktivní kontroly tření je řízen počítačem přístroje a díky možnostem různého nastavení se chová optimálně podle druhu a průměru stromu. Například při prořezávání borovice a břízy, odvětvování může být odlišné na základě druhu dřevin.

Hlavní výhody AKT:

  • nižší spotřeba paliva
  • změna nastavení z kabiny
  • kvalitnější odvětvení
Copyright © 2015 Arcon Machinery a.s.
Web design Titio
Arcon